За контакти

КОМФОРТ ООД


гр. Варна,
бул. "8-ми Приморски полк" № 50


Telephone: +359 52 620 220


e-mail: office@komfortbg.com


web: http://www.komfortbg.com


За нас

КОМФОРТ ООД


Компания, специализирана в областите инвестиции, проектиране и строителство. Фирмата стартира дейността си на 1 декември 1989 година и почти тридесет години е утвърден лидер в строителния бранш както в гр. Варна, така и в цяла България. "Комфорт" ООД е инвеститор и изпълнител на жилищни сгради, хотели, административни, обществени и промишлени сгради на територията на цялата страна. Стъпвайки върху стабилната основа на придобития опит, днес ние сме уверени, че притежаваме необходимите познания и възможности, за да предоставим продукт с високо качество и изцяло съобразен с изискванията и индивидуалните потребности на нашите клиенти.

 

МИСИЯ


Ние строим тези домове с чувство на дълг и отговорност към всяка личност и обществото като цяло. Като истински строители на своето време изграждаме нови, модерни и функционални сгради. Ценностите на компанията са заложени в работещите системи за управление на качеството, опазване на околната среда и безопасни условия на труд и системата за управление на социалната отговорност. Всички проекти, осъществени от фирмата, се реализират чрез иновативни решения и съгласно най-високите международни и национални стандарти.

 

ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ

 

ЕКИП И УПРАВЛЕНИЕ


Компанията се управлява от Атанас Костурков и Марин Йорданов, съвместно с екип от доказани строителни инженери, ръководители на обекти, висококвалифицирани специалисти, доказани майстори и строителни работници. Натрупаните през времето опит и контакти се превърнаха и в основа на дълготрайно сътрудничество с редица партньори. Съвместната ни работа допринася , както за качеството и разширяването на услугите ни, така и за натрупването на все повече опит и знания.

 

 ПРОЦЕДУРА ЗА НАЧИНИТЕ НА КОМУНИКАЦИЯ ПРИ ЖАЛБИ И ИСКАНИЯ ОТ СУБЕКТА НА ДАННИ

 ПРОЦЕДУРА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ИСКАНИЯТА ОТ СУБЕКТИТЕ

 ПРАВИЛНИК ЗА НАБИРАНЕ, ОБРАБОТВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ В „КОМФОРТ” ООД